Enter your keyword

Confidentialitate

Na Shat Vintage SRL își ia angajamentul să protejeze și să respecte caracterul confidențial al datelor voastre personale. Ne străduim să respectăm legile și regulamentele în vigoare privind protecția caracterului confidențial al datelor personale și securitatea datelor personale. Politica de Confidențialitate NA SHAT VINTAGE , împreună cu orice termeni și condiții adăugate ulterior ce conțin informații suplimentare legate de serviciile utilizate (la care ne vom referi de aici încolo prin “Politica de Confidențialitate”) pune în evidență informațiile pe care le putem colecta, felul în care utilizăm și menținem în siguranță informațiile cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului web NA SHAT VINTAGE, al dispozitivelor, aplicațiilor și oricăror servicii oferite, atât pe Internet cât și în afara acestuia (la care ne vom referi în continuare ca “SERVICIUL”), precum și terții cu care vom partaja sau către care vom transmite informațiile colectate. În cazul în care sunteți minor, veți putea accesa sau utiliza SERVICIUL doar după ce părinții (sau gardienii legali) au citit și și-au exprimat acordul privind Politica de Confidențialitate.

Utilizarea, accesarea sau transmiterea de informații personale către acest SERVICIU de către voi sau, în cazul în care sunteți minor, transmiterea informațiilor voastre personale fie de către părinți (sau gardienii legali) sau de către voi cu permisiunea părinților (sau a gardienilor legali) către NA SHAT VINTAGE  va fi asimilată faptului că acceptați în mod implicit această Politică de Confidențialitate.

Informații Colectate de Către NA SHAT VINTAGE

La utilizarea SERVICIULUI nostru, este posibil să fie necesară colectarea anumitor informații privind interacțiunea cu SERVICIUL sau condițiile de utilizare ale acestuia (la care ne vom referi în continuare prin “Informații”); vă putem solicita următoarele informații:

  • Adresa voastră de e-mail și țara/regiunea atunci când vă înregistrați sau autentificați în cadrul Contului de Utilizator NA SHAT VINTAGE ; în cazul în care utilizați contul unei rețele sociale pentru a vă autentifica sau înregistra pentru un Cont de Utilizator NA SHAT VINTAGE în vederea utilizării SERVICIULUI nostru, orice informații disponibile în mod public (incluzând, dar fără a ne limita la, fotografia de profil, sexul, data nașterii și setările de limbă) asociate contului de rețea socială pot fi de asemenea colectate de către noi.
  • Numele vostru, adresa de corespondență/poștală/de facturare (inclusiv codul poștal), informațiile de contact, adresa de e-mail, numărul cardului de credit sau informațiile privind serviciile de plată utilizate în cazul achiziționării unui produs
  • Numele, adresa poștală/adresa de livrare (inclusiv codul poștal), informațiile de contact, adresa de email, sexul, data nașterii și numărul de identificare în cazul participării la evenimentele sau campaniile noastre.

Informațiile voastre nu vor fi dezvăluite cu nicio terță parte, excepție făcând:

Acordul Vostru

Vom oferi accesul la informațiile voastre unei terțe părți doar cu acordul dumneavoastră.

In scopuri legal, de protecție și securitate

Putem transmite și oferi accesul la informațiile voastre către terțe părți din motive legale sau de securitate:

  • În măsura în care această acțiune este necesară, în concordanță cu legile sau regulamentele în vigoare sau cu cerințele autorităților guvernamentale sau judiciare competente, pentru a stabili cadrul legal sau a preveni fraude sau alte activități ilegal.
  • Pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Na Shat Vintage, a furnizorilor noștri de servicii, a clienților sau publicului larg, în concordanță cu cerințele legale.